пир пар хийх
а. Ямар нэгэн зүйл нурж унахад гарах чимээ - Гэнэт морь нь бусгаж хажууханд нь пир пар гэх чимээ гарлаа. Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана; б. Гишгэх, дэлгэрэнгүй...