ПИН I

1. Амбаар, юм агуулах, хадгалах жижиг байшин - Хагас юмаа айлын пинд хийж ойр зуурын юмаа гэрт оруулж гүйцээд дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Та бид уулзана., пингийн дээвэр (амбаарын дээвэр), пингийн хаалга (амбаарын дээвэр), пин саравч [хоршоо] (хийц болхи жижиг байшин, саравч);


2. Гэр байшингийн үүдэнд барьсан бяцхан өрөө, гонх: үүдний пин (гэрийн үүдэнд тавьдаг жижиг амбаар) - Хүн гаргаад пинг нь тавиулж дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Миний эх орон-миний тоонот., пин барих (а. Амбаар барих; б. Гэр байшингийн үүдэнд жижиг өрөө хийх).

пингийн дээвэр амбаарын дээвэр
пингийн хаалга амбаарын дээвэр
пин саравч хийц болхи жижиг байшин, саравч
үүдний пин гэрийн үүдэнд тавьдаг жижиг амбаар
пин барих а. Амбаар барих; б. Гэр байшингийн үүдэнд жижиг өрөө хийх
Ижил үг:

ПИН II:

ПИН III