ПИЙШИН

1. Тоосго, чулуу зэргээр барьсан утаа соруулах хөндий ханатай төхөөрөмж: ханан пийшин (утаа дамжин дэлгэрэнгүй...


2. Шавар, тоосго, чулуу зэргээр доторлосон ширмэн зуух: уурын пийшин (усны халуун уур гүйлгэж халаах хэрэгсэл), *пийшингээ дэлгэрэнгүй... [яриа] (архи уух) - Тэнд пийшингээ халааж аваад тэр дэрэмгэр цагаан залууг Дулмаатай хошуу холбоод киноноос гарах үед нь зүрхийг нь ганц атгана биз дээ. Д.Мягмар. Нийлэх замын уулзварт.

ханан пийшин утаа дамжин гадагшлах зориулалтын худаг бүхий зуух
пийшингийн худаг утааг сорж гаргах зориулалттай хөндий зай
пийшингийн ам зууханд түлш хийх зориулалтын нээлхий
уурын пийшин усны халуун уур гүйлгэж халаах хэрэгсэл
пийшингээ халаах архи уух