ханан пийшин
утаа дамжин гадагшлах зориулалтын худаг бүхий зуух