уурын пийшин
усны халуун уур гүйлгэж халаах хэрэгсэл