ПИЙ

Голох, жигших, харамсан гаслах үед гарах аялга - Пий! Чамайг ингэж бүтэлгүйтэхийг мэдсэн бол өөрөө явдаг дэлгэрэнгүй... И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.