ПИЖИГНЭЛДЭХ

Олуул хамтаар үймэлдэн хөдлөх - Сүүлээ сөхөн цамнаж тонгочсоор газрын нам руу пижигнэлдэн орж яваа дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун.