ПИД I

пид пид (хатуу юмны цохих, дэлдэхэд гарах дуу чимээ) - … согтуу цагаантан сандран буу дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Гүнж., пид хийх (хүнд зүйл пид пид унах, цохих), пид хийлгэх (пид хийн унагах) - Цоо шинэхэн винтовтой яваа байж энэ найман чоныг пид пид хийлгэж чадахгүй гэж үү? Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.

пид пид

хатуу юмны цохих, дэлдэхэд гарах дуу чимээ

пид хийх хүнд зүйл пид пид унах, цохих
пид хийлгэх пид хийн унагах
Ижил үг:

ПИД II