ӨӨЖИН
/ хуучирсан /

Нялх хүүхдээ хийдэг дөрвөлжин тэргэнцэр - Тооройн шаргал говь миний элсэн өөжин. Б.Лхагвасүрэн. Говь.