ӨӨЛИЙ

1. Булиа, бадриун бие: өөлий хурга (бадриун, том хурга), өөлий болох (өсөж бойжоод дэлгэрэнгүй...


2. [яриа] Хүүхдийн дотор насаар ахмад, хамгийн том нь: өөлий хүү (хамгийн том хүү).

өөлий хурга бадриун, том хурга
өөлий болох өсөж бойжоод булиа, бүдүүн болох
өөлий хүү хамгийн том хүү