ӨӨЛӨГДӨХ

1. Өө сэв нь засагдах, дарагдах;


2. [шилжсэн] Бусдад буруушаагдан зэмлэгдэх - Ялимгүй юман дээр ч өөлөгдөх болж дээ. Яриа.