ӨӨЛҮҮЛЭХ

1. Өөг нь засуулах: ширээ өөлүүлэх (ширээний өө сэвийг засаж янзлах);


2. [шилжсэн] Бусдад зэмлүүлэх;
3. [шилжсэн] Зэмлэн буруутгачихах - Хүн ер нь өөлүүлснээрээ муудахгүй шүү гэв. Яриа.