ӨӨЛӨХ

1. Юмны өө сэвийг тэгшилж засах: өөлж авах (илүү дутуу зүйлийг нь засаж янзлах) - Үзүүрээс нь дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл;


2. [шилжсэн] Бусдын гэм бурууг далимдуулах, өө сэв эрэх: үг өөлөх (үгний алдаа дутагдлыг нь ажиглан тандах) - Ярьсан үг бүхнийг дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Гүнж;

3. [шилжсэн] Зэмлэх, буруутгах;
4. Хэвтсэн гөрөөсийг тогтоон аялгуулан дуудах.

өөлж авах илүү дутуу зүйлийг нь засаж янзлах
үг өөлөх үгний алдаа дутагдлыг нь ажиглан тандах