ӨӨЛД
/ түүх /

Эртний сурвалжит нэгэн аймаг - Баяд, мянгад, захчин, өөлд, урианхай нараас хүн ирүүлжээ. дэлгэрэнгүй... өөлд хийц (өөлдийн дархчуудын хийц загвараар эд юмс) - Өөлд хийцийн том эмээл тохсон байлаа. “Цог” сэтгүүл.