ӨНЦӨГДӨСХИЙХ

1. Юмны өнцгөөс дутуу барих;


2. Өнцөг таарсхийх.