ӨНЦӨГДӨХ

1. Юмны өнцөг булангаас барих: өнцөгдөн авах (өнцгөөс нь барьж авах);


2. Өнцөг тохиолдох, таарах;
3. [шилжсэн] Аз хийморь харих: өнцөгдсөн суудал (а. Ширээний өнцөг таарсан суудал; б. [шилжсэн] Шашны номонд хүний үйл хэрэг хазайх) дэлгэрэнгүй...
өнцөгдөн авах өнцгөөс нь барьж авах
өнцөгдсөн суудал а. Ширээний өнцөг таарсан суудал; б. [шилжсэн] Шашны номонд хүний үйл хэрэг хазайх