ӨНЦӨГЛӨГ

1. Өнцөг хэлбэртэй: өнцөглөг жимс [ургамал] (сондгой өдлөг нийлмэл навч нь цуварч ургана, цагаан буюу дэлгэрэнгүй...


2. Өнцөг олонтой: өнцөглөг дүрс (олон өнцөгтэй дүрс).

өнцөглөг жимс сондгой өдлөг нийлмэл навч нь цуварч ургана, цагаан буюу гүехэн бор цэцэг дэлгэрч, зууван хэлбэрт шүүслэг жимс суух бөгөөд жимс нь далавч шиг ирмэгтэй, анхилам үнэртэй, мөнх ногоон тураг мод, эмийн найрлагад ордог
өнцөглөг босоо ятга цуурайн хайрцаг буюу хэвлэй, чавхдас татах багана хоёрын уулзвар хооронд дугуй бус өнцөгтэй матаас гарсан босоо ятга
өнцөглөг дүрс олон өнцөгтэй дүрс