ӨНЧДӨХ

Энэрч тэтгэх хүнгүйн улмаас ганцаардах - Өнчдөх зовлонд дахин унана. Д.Нацагдорж. Түүвэр зохиол.