ӨНЧРӨХ

1. Өнчин ганцаар үлдэх: өнчрөн үлдэх (харж хамгаалж байсан дотнын хүнээсээ салах) - Амьд насны дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил;


2. Ханьгүйдэн ганцаардаж зовж зүдрэх;
3. Төл мал хөхүүл үедээ эхээсээ салах;
4. [шилжсэн] Хэн нэгнийг ихэд үгүйлж, сэтгэл гансрах - Давхар барилгын нэгэн өрөөнд далай шиг сэтгэл өнчрөн үлдэв. Б.Жамц. Сэтгэлийн нууц.