ӨӨ III

1. Хүнийг дуудахад өчих аялга: өө, юү гээв (за, юү гээв), өө, юү гэнэ ээ (аа, юу дэлгэрэнгүй...


2. Үеийн хүмүүс дуудахад хариу хэлэх аялга;
3. Ажил үйлс хийхээ харилцан зөвшөөрөлцөхөд хэлэх аялга: өө, ингэе (за, ингэе), өө, тэгье (за, тэгье);
4. Сэтгэл зовнин зөвших аялга: өө, тийм үү (аа, тийм үү), өө, тэгээ юү (аа, тэгээ юү).

өө юү гээв за, юү гээв
өө юү гэнэ ээ аа, юу гэнэ ээ
өө яах гээв өө ингэе за, ингэе
өө тэгье за, тэгье
өө тийм үү аа, тийм үү
өө тэгээ юү аа, тэгээ юү
Ижил үг:

ӨӨ I

ӨӨ II