ӨӨВИЙХ

1. Суурь муутай зүйлийн унах гэж байгаа мэт өцийх, тонгойж өцийх: эмээл дээрээ өөвийх (тонгойж өцийх) дэлгэрэнгүй...


2. Сагсайж самбайх: үс нь өөвийх (үс нь ширэлдэж сагсайх);
3. Шилжсэн. Ядуу зүдүү амьдрах.

эмээл дээрээ өөвийх тонгойж өцийх
үс нь өөвийх үс нь ширэлдэж сагсайх