ӨӨВ I
/ яриа /

Хүн дуудахад хариу өчих аялга - Өөдөөс нь өөв! юу гээв гэх бөлгөө. Б.Өлзийсүрэн. Замын хүзүү.

Ижил үг:

ӨӨВ II: