ӨӨВ II:

өөв өөв (а. Үхэр тугалыг дуудах аялга - Долгор, өөв, өөв! гэж үнээгээ барьж тушаад дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл; б. Тугалаа голсон үнээнд аялгуулан хэлж тугал авахуулах аялга; в. Үхрийг саахаар ивэлгэхдээ дуудах аялга).

Ижил үг:

ӨӨВ I