ӨГЦӨӨТЭЙ

Өртэй - Тэр надад өгцөөтэй хүн. И.Дамбажав. Монгол үгийн д‎ээж.