ӨГЬЕӨ

1. Шувуу болон мэрэгч амьтдын тэжээл, гэрийн тэжээвэр амьтдын тэжээл: оготнын өгьеө (оготнын тэжээл); дэлгэрэнгүй...


2. Загас, шувуу зэргийг барихаар тавьсан идэш уушны зүйл: өгьеө тавих (амьтныг урхидан барихаар өгөөш тавих);
3. [шилжсэн] Хээл хахууль: өгьеөний хэмжээ (хээл хахуулийн хэмжээ).

оготнын өгьеө оготнын тэжээл
өгьеө тавих амьтныг урхидан барихаар өгөөш тавих
өгьеөний хэмжээ хээл хахуулийн хэмжээ