ООЧИХ

Ундны зүйлийг багаар сорж уух: цай оочих (цайг бага багаар уух) - Хүү минь, би байна, юм оочих дэлгэрэнгүй... Ж.Лодой. Бүрхэг шөнө., олохын өмнө зарахыг бодно, оочихын өмнө цадахыг бодно [зүйр цэцэн үг] (ховдог шунахай байдал), орох оронгүй, оочих аягагүй [зүйр цэцэн үг] (өөрийн гэсэн гэр оронгүй, ядуу зүдүү гэсэн санаа).

цай оочих цайг бага багаар уух
олохын өмнө зарахыг бодно, оочихын өмнө цадахыг бодно ховдог шунахай байдал
орох оронгүй, оочих аягагүй өөрийн гэсэн гэр оронгүй, ядуу зүдүү гэсэн санаа