олохын өмнө зарахыг бодно, оочихын өмнө цадахыг бодно
/ зүйр цэцэн үг /
ховдог шунахай байдал