орох оронгүй, оочих аягагүй
өөрийн гэсэн гэр оронгүй, ядуу зүдүү гэсэн санаа