махан овоо хийх
хүүхдүүд дүрсгүйтэн нэг нэгийнхээ дээрээс олноор овоорон тоглох