НАМБАГҮЙ

1. Төлөв төвшин бус, овилгогүй зантай: намбагүй авгай (тавтиргүй зантай авгай);


2. Төрхгүй - Хүнд үгээ итгүүлж чадахгүй эмч хүний намбагүй байхаар тэгдэг юм гэж улам ч аашлав. С.Эрдэнэ. дэлгэрэнгүй...