НАМБАЛЗАХ

Намба үзүүлэн алхах - Хүү минь ингэж алиалахаа боль гэж хэлээд гэр лүүгээ намбалзан алхав.дэлгэрэнгүй...