НАМБАТ

Намба бүхий: намбат дуу (төвшин, тогтуун дуу) - Дээшлэхийн дохио хүүхний дуун сайхан гэж зөөлөн дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Уяхан Замбуутив.