НАМБАТАЙХАН

Н‎‎‎‎элээд намбатай: намбатайхан алхах (н‎элээд намба алхах).