НАМБУГА

Намаа, хөхүүр: хөхүүр намбуга [хоршоо] (айргийн томхон хөмөн сав).