НАМГАРХАГ

Намаг ихтэй: намгархаг газар (зүлэг, шавартай зөөлөн хөрстэ‎й газар).