НАМДАХ I

Үйл х‎э‎ргийн өрнөл буурч тогтуун тайван болох, намжих: дуу чим‎‎ээ намдах (дуу дэлгэрэнгүй...

дуу чимээ намдах дуу чимээ багасах намжих
салхи намдах салхины эрч бууран тогтуун болох
уур намдах уур хилэн нь бага зэрэг дарагдан тогтуун тайван болох
халуун намдах а. Нарны илч буурах; б. Биеийн халуун буурах
хөл намдах чимээ шуугиангүй тайван болох
Ижил үг:

НАМДАХ II