НАМЖААХ

Намжуун тайван болгох - Наад дуу чим‎э‎‎эгээ намжаагтун гэж Гүрийг дагаж явсан залуусын нэг нь дур дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал., үймээн шуугианыг намжаах (үймээн шуугианыг дарах, ‎эмх цэгцэд оруулах).