НАМДУУХАН

Нэлээд намдуу: намдуухан ааш (зөөлөн ааш) - Нартын жавхаа, хүний хүслэн, намдуухан уйтгар цөм дэлгэрэнгүй... Р.Чойном. Хүн.