НАМДААГЧ

Эрч хүчийг нь бууруулагч, өвчинг илаарьшуулагч: өвчин намдаагч (өвдөлтийг багасгадаг эм) - Том дэлгэрэнгүй... Марк Твен. Том Сойерын адал явдал.