НАМБАТАЙ

1. Төлөв томоотой, намба бүхий: намбатай мэндлэх (ёсорхог, төвшин байдал гарган м‎эндлэх);


2. Төрх төлөв адилавтар: жүжигчний намбатай (жүжигчин хүний төрх байдал бүхий) - Манж зарц нар намбатай дэгжнээр аяглана. дэлгэрэнгүй...
намбатай мэндлэх ёсорхог, төвшин байдал гарган мэндлэх
жүжигчний намбатай жүжигчин хүний төрх байдал бүхий