НАМБАС :

намбас намбас (а. Намбаганан хөдлөх нь; б. Гуу жалган дээгүүр үсэрч харайх байдал).