НАЖ :
/ амьтан /

наж могой (халуун оронд амьдардаг нэгэн зүйлийн хорт могой, уурласан үед толгой болоод биеийн гуравны дэлгэрэнгүй...