МОРДОЦГООХ

Олуул мордох: мориндоо мордоцгоох (а. Бүгд мориндоо мордох - Цугласан хүмүүс, сурагчид тус тусын дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш; б. [шилжсэн] Тэмцэлдэхээр бэлдэх).