МОРЗ

Цахилгаанаар харилцахад зориулсан тусгай тэмдэг, дохио: морзын аппарат (морзын тэмдгээр мэдээг алс дэлгэрэнгүй...