МОРИРХУУ

Морьтой адил, төстэй байдалтай: морирхуу амьтан (морьтой төстэй амьтан).