МОРЬТ

1. Морь бүхий, морь унасан хүн: морьт цэрэг (морь унаж байлдаанд орох цэрэг), морьт дэлгэрэнгүй... (морьт цэргийн хэрэглэдэг нэг зүйлийн буу, чанар бүтэц нь нагаан буутай төстэй боловч арай охор, хөнгөн бөгөөд тусалт ойр байдаг), морьт буудлага (морин дээрээсээ буудах буудлага), морьт бичээч (а. Морин дээр бичиг бичдэг хүн; б. Маш хурдан таталган бичдэг хүн), буурал морьт (буурал морь унасан хүн) - …таван цэнгийн алтан бөгжийг нь мултлан авч буурал морьтын алга дээр тавьжээ. Б.Нямаа. Арандалынхан., морьтыг мохоож, явганыг зогсоох [зүйр цэцэн үг] (шантраах гэсэн санаа);


2. [шилжсэн] Аз сайтай: морьтын хишиг явганд (унаа малтай, хөрөнгөтэй хүн ядуу хүнд туслах).

морьт цэрэг морь унаж байлдаанд орох цэрэг
морьт буу морьт цэргийн хэрэглэдэг нэг зүйлийн буу, чанар бүтэц нь нагаан буутай төстэй боловч арай охор, хөнгөн бөгөөд тусалт ойр байдаг
морьт буудлага морин дээрээсээ буудах буудлага
морьт бичээч а. Морин дээр бичиг бичдэг хүн; б. Маш хурдан таталган бичдэг хүн
буурал морьт буурал морь унасан хүн
морьтыг мохоож, явганыг зогсоох шантраах гэсэн санаа
морьтын хишиг явганд унаа малтай, хөрөнгөтэй хүн ядуу хүнд туслах