МОТОР

Цахилгаан хөдөлгүүр: моторын дуу (цахилгаан хөдөлгүүрийн дуу) - Тэгтэл алсад моторын дуу дэлгэрэнгүй... Б.Догмид. Цэнхэрлэн харагдана., моторын тос (дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн тос), мотор цохих (дотоод шаталтын хөдөлгүүр эвдрэх).

моторын дуу цахилгаан хөдөлгүүрийн дуу
моторын тос дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн тос
мотор цохих дотоод шаталтын хөдөлгүүр эвдрэх