МОТОРЖУУЛАХ

Цахилгаан хөдөлгүүртэй болгох - Гэтэл Линц хотоос энэ түгшүүрээр дуудагдсан моторжуулсан явган цэргийн цуваа дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.