МОТОРТ

Мотор бүхий: моторт дугуй (мотор бүхий дугуй), моторт тэрэг (дотоод шаталтын дэлгэрэнгүй...

моторт дугуй мотор бүхий дугуй
моторт тэрэг дотоод шаталтын хөдөлгүүр тааруулсан хоёр буюу гурван хүрдтэй унадаг дугуй
моторт онгоц дотоод шаталтын машиныг хөдөлгүүр болгодог бага онгоц