МОТОРЧ

1. Мотор ажиллуулдаг хүн;


2. Мотор засах ажил эрхэлдэг хүн - Тэр намгийн хөвөөн дээр сууж хэзээ запас олдохыг хүлээж сууг гэж хоёрдугаар моторч залуу хүү холхон зогсож дэлгэрэнгүй... В.Лацис. Шинэ эргийн зүг.